Målgruppe
Kvinder af anden etnisk herkomst end dansk, som af forskellige årsager står udenfor arbejdsmarkedet, er ensomme, syge eller har nogle svære problemer at kæmpe med.
Gruppen er på 15-20 muslimske kvinder hovedsagelig fra Marokko, Mellemøsten, Pakistan og Tyrkiet.
Optagelse efter forudgående samtale.

Forløb
Vi tilbyder motion/afspænding, varmtvandsgymnastik, undervisning i IT, dansk og syning samt aktuelle foredrag. Vi tager på ture i og udenfor København for at lære byen/området bedre at kende.

Formål
At bryde kvindernes isolation og give et indblik i samfundslivet. Vi ønsker, at alle må føle sig mødt med værdighed og respekt. Vi ønsker, at hver især må få opbygget et positivt livssyn og finde sine ressourcer frem.
Vi stiller os gerne til rådighed ved samtaler med myndighederne og som bisidder ved diverse møder.

Mødetid

Mandag og tirsdag kl. 9.30 – 12.15

Fredag kl. 11.00 – 12.00. Egenbetaling på 20,- kr.

Alle dage er der mulighed for rådgivning og vejledning.