Det Sociale Hjælpearbejde på Drejervej er en del af den landsdækkende organisation Kirkens Korshær, som har hovedkontor på Nikolaj Plads i København. Vi er en frivillig, social hjælpeorganisation, som inden for folkekirkens rammer, ser det som vores primære opgave at møde andre mennesker med respekt, agtelse og tillid.

 

Begyndelsen
Det var en lille gruppe af ildsjæle, der en dag i maj 1942 holdt rejsegilde for at fejre opførelsen af det hus på Drejervej, som senere skulle gennemløbe så mange forandringer, udvidelser og nye tiltag alt imens de økonomiske, kulturelle og sociale grundvilkår i Danmark er i konstant op- og nedbrud.

Under den tyske besættelse var der en basal mangel på bl.a. brændsel, tøj, kartofler og grøntsager for slet ikke at tale om de yderst elendige boligforhold, også i årtierne derefter, og ikke mindst i dette nordvestlige hjørne af København. Vi blev således en fordelingscentral for helt uundværlige fornødenheder, samtidig med at vi fik knyttet en række kontakter til mennesker, der søgte hjælp, og som selvforskyldt eller uforskyldt var i vanskeligheder, personligt, psykisk, socialt.

”Vi kan måske ikke ændre samfundet, men vi kan i mangfoldige tilfælde lindre og trøste, og måske endda opmuntre én og anden til på ny at fatte mod”, udtalte husets leder, G. Sundstrup i disse år. Disse ord må siges stadig at have gyldighed her mere end 70 år senere.

 

Hvad der siden hændte
Kirkens Korshær på Drejervej forsøger hele tiden at mærke tidens puls. Nok fik vi et velfærdssamfund, men gjaldt det for alle? Vi har skønnet, at der stadig er brug for en tøjuddeling, hvor selvsagt både danskere og etniske minoriteter med små indtægter kan komme. Der er blevet syet, undervist og drøftet omkring tidens aktuelle spørgsmål, samtidig med at de fysiske rammer er blevet sprængt. En ny første sal er ramme om forskellige kvindegrupper, mødre og børn, der gennem årene talrigt er kommet på Drejervej, dels for at få hjælp til praktiske gøremål og dels for blot at tale med et andet menneske. En udenlandsk kvindegruppe er etableret for overvejende enlige kvinder med stærkt traumatiske oplevelser fra krig, tortur og undertrykkelse. Dette skaber mangfoldige problemer i det nye land både for børnene og de voksne.

Ligeledes er der mulighed for at deltage i netværk for yngre kvinder med små børn. Kvinderne mødes her, får skabt netværk og får øjnene op for andre og lysere sider af tilværelsen – de er ikke alene om problemerne. Flere skurvogne i den pragtfulde gård er kommet til, dels for at give plads for flere genbrugsting og dels for at brugerne af huset kan få glæde af mere luft og rum. To af skurvognene udgør varmestuen, Hotel Jens, som tilbage i 1971 blev oprettet som et nødherberg for kvarterets ensomme og fattige mænd, nogle var psykisk syge, og mange havde et misbrug af alkohol og stoffer. Dengang kunne man overnatte og få lidt varm mad dagen efter. Herberget blev nedlagt i 1977, men fra 1980 har Hotel Jens fungeret som varmestue/værested for udsatte borgere i kvarteret. Her mødes folk, der gerne vil have andre at tale med, også og især fordi ensomhed og isolation er en trist følgesvend.

En fast ingrediens i vort arbejde er at tage på sommerlejr, holde juleafslutning, markere fødselsdage, men først og fremmest at give hverdagen indhold.

For alle grupper gælder, at vi den seneste tid har opprioriteret afspænding og bevægelse, så der er mulighed for også at motionere!

Af nyere tiltag er Den Røde Drage, en farvestrålende campingvogn, som ved projektleder Janne Kjærsgaards mellemkomst installerer sig på udvalgte kvindekrisecentre mv. og sætter gang i teater- tegne/male-fortælle-, aktiviteter for børn, der har brug for et FRISTED fra en hård hverdag.

 

Og så i dag …
Huset i dag må bedst kunne karakteriseres som et FRISTED, et rum for samtale, nærvær og omsorg for socialt udsatte mennesker, hvor vi værner om værdier som: Fællesskab, nærhed, respekt og omsorg for hinanden. Dette sammenholdt med det kristne menneskesyn, at næstekærlighed udmøntes i praksis, dette at ethvert menneske er unikt og af uerstattelig værdi, følger til stadighed vort arbejde.

Social leder af Drejervej er Hanne Okwera. Derudover er der 10 fastansatte medarbejdere, 1 projektansat, 10 timelønnede og mange frivillige, som arbejder med tøjsortering, uddeling af tøj, i varmestuen og familiearbejdet, butik o.m.m. Vi er dybt afhængige af de frivillige kræfter, der yder en fantastisk og nødvendig indsats.

Vi har altid lagt vægt på at samarbejde med lokale myndigheder og instanser, hvorfor vi indgår i samarbejde med socialcenter, rådgivningscenter, distriktspsykiatri, hjemmepleje, politi m.fl.

Som i Kirkens Korshær på landsplan er vi dybt afhængige af private midler. Vi modtager støtte fra det offentlige med ca. halvdelen af vort budget, den sidste halvdel skal vi selv skaffe. Derfor siger vi en stor tak for ethvert bidrag.